Manisha Art

Self taught artist...learning and learning

मराठी गोष्टी

मराठी गोष्टी,Marathi Goshti

पत्र …यो यो ला

पत्र …यो यो ला

प्रिय यो यो हनी सिंग, मला तुझ्या संगीतरचना खुप आवडल्या. वेड लावणाऱ्या रॅप रचना परत परत ऐकाव्या अशा आहेत. तु म्हणशील यात नविन ते काय? माझ्या कुठच्या पण कॉन्सर्ट ला ये! मग तुला कळेल माझी किती क्रेझ आहे ती? मान्य…
Read more
त्याचा मोबाईल

त्याचा मोबाईल

मोबाईल किणकिणला म्हणून तीने नजर वळवली, आणि तीला खुदकन हसु आले. ती मोबाईलची मागची बाजु कानाला लावणार होती. तीला त्याची आठवण झाली.   “शैलेंद्रला तुझ्याशी बोलायचे आहे” असे म्हणून, स्वत:चा मोबाईल हातात ठेवुन तो गर्रकन निघुन गेला होता. ती शैलेंद्र…
Read more
जुने वर्ष………..

जुने वर्ष………..

  खरेतर आपले नविन वर्ष पाडव्याला सुरु होते. पण आता सर्रास सगळेजण ३१ डिसेंबरलाच नविन वर्ष समजतात. अर्थात हे काहि नविन पिढिला उद्देशून नाही. आबालवृध्द सर्वांसाठी आता हा नविन सण झाला आहे. वर्षाच्या शेवटच्या क्षणाची हुर हुर काहि वेगळीच असते. सगळ्यांच्या…
Read more
घंटीवाला बातमीदार

घंटीवाला बातमीदार

म.टा. तील ’दखल’ ह्या विभागातील छोट्याश्या बातमीने चटकन लक्ष वेधले – ” घंटीवाल्याच्या बातम्या” जवळजवळ  समजु लागल्या पासुन पेपर, रेडिओ वरील बातम्या वडिलधारी मंडळी वाचताना आणि ऐकताना पाहत आलो.  मोठे होत असताना दुरदर्शनवरील बातम्या पाहण्यातील कौतुक अनुभवले. आता तर २४…
Read more
त्याचा हट्ट

त्याचा हट्ट

ति त्याला विसरण्याचा असफ़ल प्रयत्न करुन थकली. मनाला मुरड घालुन जगण्याची सवय तीने हट्टाने आपल्या मनाला घातली. पण अश्याच एका बेसावध क्षणी त्याचा फ़ोन पाहुन एकदम हरखुन गेली.नकळत चेहऱ्यावर प्रसन्न हसु उमटले. ज्या  क्षणासाठी आपण धडपडतो, तो क्षण समोर आल्यावर त्याला…
Read more
शिल्पा आणि मी

शिल्पा आणि मी

शिल्पा आणि मी, हे खास नाते आहे.  शिल्पा माझी मामेबहिण , दुसरी शिल्पा माझी मैत्रीण. एक बहिण पण खास मैत्रीण तर दुसरी मैत्रीण पण बहिणीसारखी. शिल्पा जेव्हा आमच्याकडे एक वर्ष कॉलेजसाठी होती, तेव्हा मला कळले कि मला बोलता येते, आणि…
Read more
तो  …चांगला खडुस

तो …चांगला खडुस

दुपार नंतर ती थोडीशी मोकळी झाली कि महत्वाच्या कामांच्या सुचि वर नजर टाकत असे. ती कामे झरझर हातावेगळी झाली , कि मग पेमेंट साठी येणारे फोन , कुणाचा पगार द्यायचे राहिलेत, फोन बिले, विजेची बिले बाकि आहेत… कुठले  अधिकारी काय…
Read more
SMSगिरी

SMSगिरी

माझ्या एका वर्ग मैत्रिणीला sms करण्याचा छंद आहे. तिचा sms म्हणजे , एखादी छान शी कविता असते किःवा छोटासा उपदेश किःवा कधी कधी मैत्रिचा अर्थ कळतो नव्याने… मैत्रि एक वारा बेधुन्द वाहणारा मैत्रि एक पाउस वेडापिसा कोसऴणारा मैत्रि एक मन…
Read more
मनातील काही

मनातील काही

मन.. मन कुणालाच कळत नाहीं….. क्षणात इथे तर क्षणात तिथे ….. आपल्या मनाचा थांग आपल्याला लागत नाहीं… तर इतर कुणाच्या मनातील काही कसे कळणार….. असो ….. मी काही कुणाच्या मनातील काही  नाहि सांगू शकत पण , काही आठवणी, काही  इतरांनी सांगीतलेलेप्रसंग…
Read more